wegiel

Wydobycie węgla a gospodarka kraju

Czy węgiel jest nam potrzebny?

Węgiel kamienny obok ropy naftowej i gazu ziemnego jest jednym z najważniejszych paliw kopalnianych. Są to surowce strategiczne dla światowej gospodarki. Proces powstawania tych surowców jest bardzo długotrwały. Paliwa kopalniane powstają w wyniku zalegania pod ziemią przez kilkadziesiąt a nawet kilkaset milionów lat związków organicznych, które poddane są bardzo wysokiemu ciśnieniu i braku dostępu powietrza. Szacuje się, że wydobywany obecnie węgiel kamienny formował się pod ziemią w przedziale od 28 do 360 mln lat temu. Z tego względu mówi się w tym przypadku o surowcach nieodnawialnych.W wielu krajach w Europie węgiel kamienny nadal jest jednym z głównych surowców służących do produkcji energii.

Węgiel kamienny a środowisko.

Produkcja energii za pomocą paliw kopalnianych w tym także węgla polega na jego spalaniu. W wyniku spalania węgla kamiennego wytwarzają się spore ilości dwutlenku węgla, który w nadmiarze może być silnie szkodliwy dla ludzkiego organizmu. Dodatkowym czynnikiem szkodliwym są pozostałości po spalaniu węgla, które zanieczyszczają powierzchnię ziemi. Bardzo często w wyniku spalania węgla oprócz powietrza zatruwane są również wody powierzchniowe oraz gruntowe. W wyniku czego może dojść do skażenia całych ekosystemów.

Czy opłaca się wydobywać węgiel?

Choć wydobycie i sprzedaż polskiego węgla z roku na rok systematycznie spada, kopalnie nadal odnotowują zyski ze swoich działalności. Co prawda zyski z roku na rok są również coraz mniejsze i zbliża nas to sytuacji, w której wydobycie i sprzedaż węgla może okazać się nie opłacalna. Z danych za rok 2018 wynika że polskie kopalnie wydobyły prawie 63,4 mln ton węgla kamiennego i odnotowały zysk na poziomie 1,5 mld złotych. Jest to wynik niemal o połowę mniejszy niż w roku poprzednim.

Źródło: Urzadpracy.eu – Portal rynku pracy