Upadłość konsumencka małżonków (krok po kroku)

Upadłość konsumencka jest sposobem na redukcję lub umorzenie zobowiązań, w sytuacji, gdy są problemy z ich uregulowaniem. Dzięki likwidacji majątku możliwe jest zaspokojenie wierzycieli. A co w sytuacji, kiedy upadłość konsumencką chce ogłosić małżeństwo lub jedno z małżonków?

Czym jest upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka jest ratunkiem w sytuacji, gdy osoba fizyczna, a więc nieprowadząca jednoosobowej działalności gospodarczej, stanie się niewypłacalna. Dzieje się tak, gdy dłużnik stracił zdolność do spłacania zobowiązań pieniężnych, a sytuacja ta jest trwała. Kiedy można to zakładać? Wówczas, gdy dłużnik ma opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych od ponad trzech miesięcy.

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest możliwe, jeśli ma się majątek, który posiada faktyczną wartość rynkową, a rzeczy, które wchodzą w jego skład, są możliwe do zbycia, by maksymalnie zaspokoić wierzycieli. Celem upadłości konsumenckiej jest przywrócenie dłużnikowi zdolności do normalnego funkcjonowania w społeczeństwie, a więc godnego życia jego i jego rodziny. Jak sprawa się więc ma w przypadku małżeństw? Jak ogłosić upadłość konsumencką, gdy jest się w związku małżeńskim?

Jak ogłosić upadłość konsumencką w Katowicach?

By móc ogłosić upadłość konsumencką, konieczne jest zgłoszenie wniosku do właściwego sądu upadłościowego. Takie instytucje działają w każdym mieście wojewódzkim, przykładowo na Śląsku można udać się do Sądu Rejonowego Katowice-Wschód, ale również do Sądu Rejonowego w Gliwicach, w Bielsku-Białej i w Częstochowie. Opłaty sądowe i koszty ogłoszeń, a także wysokość wynagrodzenia syndyków zostały obniżone tak, by nie były barierą. Mimo to warto pomyśleć o prawniku, gdy chce się ogłosić upadłość konsumencką. Pomoże napisać wniosek, przygotować odpowiednie dokumenty. Z pewnością upadłość konsumencka z pomocą prawnika z Katowic będzie łatwiejsza do przeprowadzenia, niż działanie na własną rękę. Zwłaszcza jeśli wsparcia potrzebuje nie jeden konsument a małżeństwo.

Upadłość konsumencka małżonków

Upadłość konsumencka może dotyczyć obojga małżonków, jak i tylko jednego z nich. W zależności od sytuacji rozwiązania są odmienne. Jeśli oboje małżonkowie znajdują się w sytuacji nadmiernego zadłużenia, dobrze by było, gdyby każde z nich rozważyło przejście procedury upadłościowej. Dlaczego? Wszystko z uwagi na to, że przepisy nie przewidują złożenia przez małżonków wspólnego wniosku o ogłoszenie upadłości. Da się to zrobić nieco inaczej. Jak? Złożyć dwa wnioski, ale w jednym piśmie procesowym.

Mimo to sąd będzie osobno prowadził obie sprawy. Nawet jeśli praktycznie cały majątek będzie stanowić wspólność majątkową małżonków, a zobowiązania będą takie same. Sąd musi przeanalizować sytuację prawną każdego z małżonków z osobna. Tylko w ten sposób będzie w stanie sprawdzić, czy po stronie danej osoby wystąpiły przesłanki do ogłoszenia upadłości. Może się zdarzyć, że tylko jedno z małżonków spełni wymogi i sąd ogłosi jego upadłość, a drugiemu oddali wniosek.

Co więcej, cały wspólny majątek zaliczony zostanie do masy upadłości tego z małżonków, którego upadłość została ogłoszona jako pierwsza. W związku z tym cały majątek nabyty w czasie trwania małżeństwa obejmie i zlikwiduje syndyk. A co z drugim małżonkiem? Niestety nie będą mu przysługiwały żadne przywileje. Musi ustawić się w kolejce za syndykami. W takiej sytuacji może jeszcze ewentualnie dochodzić należności z tytułu udziału w majątku wspólnym.

Na zakończenie warto nadmienić, iż ogłoszenie upadłości konsumenckiej przez jednego z małżonków, a w jej wyniku uzyskanie oddłużenia, nie wpływają na zobowiązania drugiego z małżonków.

W przypadku małżeństw zdecydowanie lepiej powierzyć prowadzenie takiej sprawy prawnikowi, który ma doświadczenie w tego typu zadaniach, gdyż będzie w stanie doradzić, jakie rozwiązanie w danej sytuacji jest najkorzystniejsze. Dobrze do adwokata zgłosić się jeszcze przed udaniem się z wnioskiem do sądu.