Jak wybrać ubezpieczenie na życie dla rodziny?

Oferta produktów ubezpieczeniowych zabezpieczających życie jest bardzo bogata i różnorodna. Chcąc zabezpieczyć siebie i rodzinę, warto poszukać odpowiedniego rozwiązania, jakim jest polisa spełniająca kilka istotnych warunków.

Rodzina w ujęciu ubezpieczeniowym – dla kogo przeznaczona jest polisa?

Rodzina to jedno z zagadnień ubezpieczeniowych, które jest różnie interpretowane przez poszczególnych ubezpieczycieli. Jak radzą agentka ubezpieczeniowa PZU Iwona Balowska, warto zapoznać z definicją tego pojęcia znajdującą się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Przeważnie obejmuje ona rodziców i ich dzieci, dziadków, teściów oraz rodziny bezdzietne. Ubezpieczenie na życie dla rodziny może pełnić tylko stricte ochronną funkcję albo zawierać także elementy inwestycji i oszczędzania. Informacji na ten temat udzieli osobie zainteresowanej nabyciem polisy wybrana agencja ubezpieczeniowa. Poraj to przykład lokalizacji, gdzie do wyboru jest wiele wariantów omawianego ubezpieczenia. Więcej informacji na ten temat można uzyskać pod numerem 606227130 lub wysyłając maila na adres ilbalowska@agentpzu.pl.

 

Ubezpieczenie na życie dla rodziny – jakie umowy dodatkowe?

Podstawowe ubezpieczenie na życie dla rodziny odznacza się mocno ograniczonym zakresem ochrony – najczęściej gwarantuje wypłatę odszkodowania jedynie w razie śmierci ubezpieczonego. Z tego względu należy postawić na ubezpieczenie w formule rozszerzonej, która może uwzględniać takie dodatki jak np. zgon wskutek nieszczęśliwego wypadku, pobyt w szpitalu, operacja chirurgiczna, poważne zachorowanie, osierocenie dziecka czy trwały uszczerbek na zdrowiu będący następstwem nieszczęśliwego wypadku.

 

Ubezpieczenie na życie dla rodziny – jaki to koszt?

Wysokość składki ubezpieczeniowej zależy od paru czynników ze szczególnym naciskiem na zakres ochrony oraz wysokość sum gwarantowanych. Zasada jest jednak prosta: im mniej kosztuje ubezpieczenie, tym mniejszą skutecznością się charakteryzuje. Miesięczna składka może wynosić mniej niż 50 zł. Najrozsądniej jest porównać rozmaite oferty pod kątem zawartości i ceny.